Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng được tuyệt đối bảo mật, sẽ chỉ sử dụng trong nội bộ công ty mà không bán hoặc chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Khi bạn liên hệ mua hàng, thông tin cá nhân mà công ty thu thập bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, điện thoại, email. Các thông tin về dịch vụ: Tên sản phẩm, số lượng, thời gian giao nhận sản phẩm.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập sẽ chỉ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau:

Hỗ trợ khách hàng và cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.

Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu.

Gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

Hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Khách hàng có nhu cầu xóa dữ liệu cá nhân, vui lòng gửi yêu cầu tới Email: support@kengo.com.vn.

 

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Công ty không thu thập thông tin khách hàng qua trang web. Thông tin cá nhân khách hàng được thu thập khi khách hàng đặt mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ qua email: support@kengo.com.vn hoặc số điện thoại mua hàng 024 6668 0240.

 

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Đối với chúng tôi, việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng. Tất cả khách hàng được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật, không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân cho bất kỳ  bên thứ ba khác.

0934 61 99 69