Contact

PLEASE, CONTACT US:

Retail Customer: 0934 61 99 69 * Distributor: 0938 80 22 83

Showroom: D128 Pho Truc, Ecopark Township – Tel: 024. 6668 0240

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • Cao Bằng

– No. 072 Bế Văn Đàn Str., – Hop Giang Ward – Tel: 0382 414 456 – Oh-kinaki Shop.
– No. 007 Bế Văn Đàn Str., – Hop Giang Ward – Tel: 0836 011 972 – Bloom Spa.

  • Hà Nội

– No. 99 Trần Bình – Mỹ Đình Ward, Nam Từ Liêm District – Tel: 036 8802 8086

0934 61 99 69(cos) & 0938 80 22 83(spa)